Bil Fail Format
1. Permohonan Lesen Untuk Menjalankan Urusan Agensi Pekerjaan Swasta (APS)

(a) Modal berbayar Syarikat hendaklah sekurang-kurangnya RM 50,000

(b)   Bagi Syarikat yang memohon pengecualian dari menggunakan perkataan 
      "Agensi Pekerjaan ..... " di awal nama syarikat hendaklah mempunyai modal 
       berbayar sekurang-kurangnya RM 500,000 

2.

Permohonan Pembaharuan Lesen

3. Permohonan Endorsan (Permohonan Orang-Orang Bekerja Di Luar Negeri)
4. Penutupan Agensi
5. Borang Senarai Semakan
6. Borang Laporan Bulanan Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Fail Format
1.

 Borang Aduan Persaraan Pramasa (Borang KPP)

2.

 Laporan Tentang Pekerja Asing Yang DiGajikan (Borang PA 1/13)

3.

 Laporan Tentang Pekerja Asing Yang Tamat Perkhidmatan (Borang PA 2/13)

4.  Laporan Tentang Pekhidmat Domestik Asing Yang DiGajikan (Borang PDA 1/13)
5.  Laporan Tentang Pekhidmat Domestik Asing Yang Tamat Perkhidmatan (Borang PDA 2/13)
6.  Pendaftaran Kontraktor Tenaga Kerja (Borang CFL/13)
7.  Borang Permohonan Untuk Membayar Lewat Gaji (Borang A)
8.  Borang Permohonan Untuk Membuat Pendahuluan Gaji (Borang B)
9.  Borang Permohonan Untuk Membuat Potongan Daripada Gaji Pekerja (Borang C)
10.  Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Pengecualian Sekatan Kerja Malam Bagi Pekerja-Pekerja Perempuan (Borang D)
11.  Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Bekerja Melebihi Sekatan Kerja Lebih Masa (Borang E)
12.  Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kelonggaran Waktu Kerja/Kebenaran Kerja Waktu Shift (Borang F)
13.  Borang Permohonan Mengumpul Cuti Rehat Mingguan (Borang G)
14.  Borang Permohonan Kelulusan Skim Bayaran Insentif (Borang H)
15.  Borang Permohonan Mengumpul Daftar Pekerja Di Ibu Pejabat/Tempat Lain (Borang I)
16.  Borang Permohonan Untuk Menyimpan Daftar Pekerja Dalam Cara Lain (Borang L)
17.  Borang Potongan Untuk Skim Insurans (Lampiran C (i))
18.  Borang Yuran Kelab Sukan/Rekreasi (Lampiran C (ii))
19.  Borang Levi Pekerja Asing (Lampiran C (iii))
20.  Borang Potongan Untuk Pembelian Bayaran Keluaran Majikan (Lampiran C (iv))
21.  Borang Potongan Untuk Penyediaan Kemudahan Tempat Tinggal/Makanan (Lampiran C (v)
22.  Borang Potongan Untuk Bayaran Perubatan (Lampiran C (vi)
23.  Borang Potongan Untuk Membayar Balik Pinjaman Perumahan/Kenderaan/Komputer/Pelajaran/Peribadi (Lampiran C (vii))
24.  Borang Potongan Untuk Skim Kebajikan/Simpanan Pekerja (Lampiran C (viii))
25.  Borang Pembelian Barangan Keluaran Syarikat (Lampiran C (ix))
26.  Borang Lain-Lain Jenis Potongan (Lampiran C (x))
27.  Borang Permohonan Untuk Lesen Bagi Kanak-Kanak / Orang Muda Bekerja Dalam Hiburan Awam

 

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia

 

KSM & Departments : 1ksm
jtm
jheks
jpk
jpp
jtksbh
jtkswk
ksm
jtksm
mpm
 
 
Quicklinks : 1malaysia
mygov
bless
epsa
pemudah
jobsmalaysia
kokesuma
msc
 

Login Warga JTKSM

Tetapan w3c /w3c Setting

Warna / Color

Blue Oranges Red


Background Color ( Warna Latar)
Text Color
( Warna Tulisan)
Saiz Tulisan / Font-size
Jenis Tulisan / Font-family