Untuk makluman, permohonan untuk memperbaharui lesen Agensi Pekerjaan Swasta hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum tarikh tamat tempoh lesen. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui borang yang ditetapkan bersama-sama dokumen seperti yang dinyatakan dalam senarai semak permohonan memperbaharui lesen APS.

 

Berkuatkuasa 1 September 2016 mana-mana permohonan pembaharuan lesen yang dikemukakan selepas daripada tarikh tamat tempoh lesen, permohonan pembaharuan tersebut akan ditolak. Sehubungan itu, tuan/puan diminta untuk merujuk Arahan Ketua Pengarah Tenaga Kerja Di bawah Seksyen 23 Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246] Bil. 1/2016 untuk maklumat lanjut.

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT AGENSI PEKERJAAN SWASTA

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PEKERJAAN

JABATAN TENAGA KERJA SEMENANJUNG MALAYSIA

 

KSM & Departments : 1ksm
jtm
jheks
jpk
jpp
jtksbh
jtkswk
ksm
jtksm
mpm
 
 
Quicklinks : 1malaysia
mygov
bless
epsa
pemudah
jobsmalaysia
kokesuma
msc
 

Login Warga JTKSM

Tetapan w3c /w3c Setting

Warna / Color

Blue Oranges Red


Background Color ( Warna Latar)
Text Color
( Warna Tulisan)
Saiz Tulisan / Font-size
Jenis Tulisan / Font-family