Pemeriksaan merupakan salah satu aktiviti penguatkuasaan bagi memastikan majikan mematuhi undang-undang buruh dan menjamin kebajikan pekerja dilindungi. Objektif pemeriksaan berkanun ke atas tempat-tempat pekerjaan adalah seperti berikut:

  • Memastikan pematuhan undang-undang perburuhan melalui penguatkuasaan, pemantauan dan tindakan pembetulan;
  • Sistem pengesanan dan pencegahan awal bagi sebarang pelanggaran undang-undang buruh;
  • Memberi khidmat nasihat perburuhan kepada klien jabatan di samping mempromosikan amalan terbaik perburuhan dan dasar-dasar kerajaan; dan
  • Mengumpul maklumat yang diperlukan bagi tujuan perancangan dasar dan undang-undang dalam bidang perburuhan.

 

KSM & Departments : 1ksm
jtm
jheks
jpk
jpp
jtksbh
jtkswk
ksm
jtksm
mpm
 
 
Quicklinks : 1malaysia
mygov
bless
epsa
pemudah
jobsmalaysia
kokesuma
msc
 

Login Warga JTKSM

Tetapan w3c /w3c Setting

Warna / Color

Blue Oranges Red


Background Color ( Warna Latar)
Text Color
( Warna Tulisan)
Saiz Tulisan / Font-size
Jenis Tulisan / Font-family