Program ini merujuk kepada “kerja-kerja yang ditawarkan oleh syarikat sama ada secara langsung atau melalui pihak ketiga yang dijalankan secara individu atau kumpulan di premis tertentu yang digunakan untuk menjalankan operasi pekerjaan”. Sebagai contoh, seorang surirumah boleh melakukan kerja-kerja menggosok atau melipat pakaian bagi sesebuah kilang. Bayaran dibuat berdasarkan kerja yang telah disempurnakan.

Program ini boleh membantu menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja di pelbagai sektor. Program yang dirangka secara tersusun dan dilaksanakan secara menyeluruh akan dapat dijadikan sebagai salah satu langkah mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.

Oleh yang demikian, Jabatan ini telah mengenalpasti syarikat atau perusahaan yang berpotensi atau yang telah melaksanakan konsep homeworking. Kebanyakan syarikat yang dikenalpasti merupakan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang mana kebanyakan proses yang dilakukan merupakan kerja-kerja ringan seperti pembungkusan, jahitan, pemasangan produk, kraftangan, tenunan, penghasilan produk makanan dan sebagainya.

 

 

 

KSM dan Jabatan : 1ksm
jtm
jpk
jtksbh
jtkswk
ksm
mpm
 
 
Pautan Luar : 1malaysia
mygov
bless
epsa
pemudah
jobsmalaysia
kokesuma
msc
 

Login Warga JTKSM

Tetapan w3c /w3c Setting

Warna / Color

Blue Oranges Red


Background Color ( Warna Latar)
Text Color
( Warna Tulisan)
Saiz Tulisan / Font-size
Jenis Tulisan / Font-family