JTKSM telah mengeluarkan satu Garis Panduan bagaimana mengiklankan jawatan kosong di akhbar.Garis panduan ini bertujuan untuk
melengkapi peruntukan Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981. Iklan yang dimaksudkan di sini adalah termasuk sebarang notis, pekeliling, laporan, ulasan, risalah, label, pembalut atau dokumen lain,dan sebarang pengumuman yang dibuat secara lisan atau dengan cara menerbitkan atau mengeluarkan cahaya atau bunyi. Iklan hanya boleh dibuat oleh Agensi Pekerjaan Swasta yang berlesen seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 7, APS 1981.

Garis Panduan tersebut boleh dimuat turun di sini.

 

KSM dan Jabatan : 1ksm
jtm
jpk
jtksbh
jtkswk
ksm
mpm
 
 
Pautan Luar : 1malaysia
mygov
bless
epsa
pemudah
jobsmalaysia
kokesuma
msc
 

Login Warga JTKSM

Tetapan w3c /w3c Setting

Warna / Color

Blue Oranges Red


Background Color ( Warna Latar)
Text Color
( Warna Tulisan)
Saiz Tulisan / Font-size
Jenis Tulisan / Font-family