Borang Untuk Majikan

Bil Fail Format

 

1.

Borang Pendaftaran Tempat Pekerjaan Baru

2.

Borang Pemberhentian Pekerja
3. Borang Laporan Kemalangan Kemalangan
4. Borang Maklumat Penggajian

Borang Untuk Pekerja Asing

Bil Fail Format

 

 1.

 

 Senarai Semak Aku Janji Majikan (Employers Undertaking)

 

2.

 

Aku Janji Majikan

 

3.

 

Contract of Employment

 

4.

 

Borang Permohonan Perakuan JobsMalaysia (JCS)

5. Maklumat Kekosongan Jawatan Sekarang Dan Akan Datang
6. Borang Penempatan Pekerja Tempatan (PPT) JobsMalaysia
7. Senarai Semak Permohonan Perakuan JobsMalaysia
8. Garis Panduan Penetapan Standard Minimum Penginapan Pekerja Asing
9. Surat Komitmen
10. Senarai Semak Penginapan Pekerja Asing

Borang Agensi Pekerjaan Swasta

Bil Fail Format
1. Permohonan Lesen Untuk Menjalankan Urusan Agensi Pekerjaan Swasta (APS)

(a) Modal berbayar Syarikat hendaklah sekurang-kurangnya RM 50,000

(b)   Bagi Syarikat yang memohon pengecualian dari menggunakan perkataan 
      "Agensi Pekerjaan ..... " di awal nama syarikat hendaklah mempunyai modal 
       berbayar sekurang-kurangnya RM 500,000 

2.

Permohonan Pembaharuan Lesen

3. Permohonan Endorsan (Permohonan Orang-Orang Bekerja Di Luar Negeri)
4. Penutupan Agensi
5. Borang Senarai Semakan
6. Borang Laporan Bulanan Agensi Pekerjaan Swasta

Borang Penguatkuasaan Undang-Undang

Bil Fail Format
1.

 Borang Aduan Persaraan Pramasa (Borang KPP)

2.

 Laporan Tentang Pekerja Asing Yang DiGajikan (Borang PA 1/13)

3.

 Laporan Tentang Pekerja Asing Yang Tamat Perkhidmatan (Borang PA 2/13)

4.  Laporan Tentang Pekhidmat Domestik Asing Yang DiGajikan (Borang PDA 1/13)
5.  Laporan Tentang Pekhidmat Domestik Asing Yang Tamat Perkhidmatan (Borang PDA 2/13)
6.  Pendaftaran Kontraktor Tenaga Kerja (Borang CFL/13)
7.  Borang Permohonan Untuk Membayar Lewat Gaji (Borang A)
8.  Borang Permohonan Untuk Membuat Pendahuluan Gaji (Borang B)
9.  Borang Permohonan Untuk Membuat Potongan Daripada Gaji Pekerja (Borang C)
10.  Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Pengecualian Sekatan Kerja Malam Bagi Pekerja-Pekerja Perempuan (Borang D)
11.  Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Bekerja Melebihi Sekatan Kerja Lebih Masa (Borang E)
12.  Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kelonggaran Waktu Kerja/Kebenaran Kerja Waktu Shift (Borang F)
13.  Borang Permohonan Mengumpul Cuti Rehat Mingguan (Borang G)
14.  Borang Permohonan Kelulusan Skim Bayaran Insentif (Borang H)
15.  Borang Permohonan Mengumpul Daftar Pekerja Di Ibu Pejabat/Tempat Lain (Borang I)
16.  Borang Permohonan Untuk Menyimpan Daftar Pekerja Dalam Cara Lain (Borang L)
17.  Borang Potongan Untuk Skim Insurans (Lampiran C (i))
18.  Borang Yuran Kelab Sukan/Rekreasi (Lampiran C (ii))
19.  Borang Levi Pekerja Asing (Lampiran C (iii))
20.  Borang Potongan Untuk Pembelian Bayaran Keluaran Majikan (Lampiran C (iv))
21.  Borang Potongan Untuk Penyediaan Kemudahan Tempat Tinggal/Makanan (Lampiran C (v)
22.  Borang Potongan Untuk Bayaran Perubatan (Lampiran C (vi)
23.  Borang Potongan Untuk Membayar Balik Pinjaman Perumahan/Kenderaan/Komputer/Pelajaran/Peribadi (Lampiran C (vii))
24.  Borang Potongan Untuk Skim Kebajikan/Simpanan Pekerja (Lampiran C (viii))
25.  Borang Pembelian Barangan Keluaran Syarikat (Lampiran C (ix))
26.  Borang Lain-Lain Jenis Potongan (Lampiran C (x))
27.  Borang Permohonan Untuk Lesen Bagi Kanak-Kanak / Orang Muda Bekerja Dalam Hiburan Awam

 

Borang Orang Kurang Upaya

Bil Fail Format
1.  Borang Pendaftaran Pekerjaan Orang Kurang Upaya
2.  Borang Pendaftaran Majikan Orang Kurang Upaya
3.  Syarat Permohonan Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kurang Upaya (SBG-OKU)
4.  Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kurang Upaya (SBGP-OKU)

 

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia