VISI


Peneraju Utama Kecemerlangan Pentadbiran Perburuhan Di Sektor Swasta.

 

MISI

  • Memperkasakan pentadbiran perburuhan untuk meningkatkan kebajikan warga pekerja dan kepentingan para majikan.
  • Memperluaskan peluang pekerjaan bagi memenuhi keperluan pasaran buruh.

 

OBJEKTIF

  • Melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan masyarakat industri
  • Mengutama dan mengekalkan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara.
  • Membantu industri meningkatkan daya saing bagi menghadapi cabaran-cabaran globalisasi
  • Mewujudkan masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal-hal berkaitan undang-undang perburuhan untuk membina suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

 

KSM dan Jabatan : 1ksm
jtm
jpk
jtksbh
jtkswk
ksm
mpm
 
 
Pautan Luar : 1malaysia
mygov
bless
epsa
pemudah
jobsmalaysia
kokesuma
msc
 

Login Warga JTKSM

Tetapan w3c /w3c Setting

Warna / Color

Blue Oranges Red


Background Color ( Warna Latar)
Text Color
( Warna Tulisan)
Saiz Tulisan / Font-size
Jenis Tulisan / Font-family