SIP merupakan jaringan keselamatan sosial yang bertujuan bagi membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan. SIP terdiri daripada 2 komponen utama iaitu Insurans Pekerjaan (Employment Insurance) dan Dasar Pasaran Buruh Aktif (Active Labour Market Policies,ALMP). Sila Klik Pocket Book Sistem Insurans Pekerja (SIP) untuk maklumat lanjut.

 

KSM dan Jabatan : 1ksm
jtm
jpk
jtksbh
jtkswk
ksm
mpm
 
 
Pautan Luar : 1malaysia
mygov
bless
epsa
pemudah
jobsmalaysia
kokesuma
msc
 

Login Warga JTKSM

Tetapan w3c /w3c Setting

Warna / Color

Blue Oranges Red


Background Color ( Warna Latar)
Text Color
( Warna Tulisan)
Saiz Tulisan / Font-size
Jenis Tulisan / Font-family