Bahasa:

Warna Tema: blue green red
Saiz Teks :
A- A A+
1 soalan lazim 2 hubungi kami 5 maklumbalas 4 peta laman

Akta, Peraturan & Warta

Senarai Akta

Bil Akta Muat Turun
1 Akta Kerja 1955 (Akta 265) Muat Turun
2 Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220) Muat Turun
3 Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369) Muat Turun
4 Akta Pampasan Pekerja 1952 (Akta 273) Muat Turun
5 Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Akta 159) Muat Turun
6 Akta Kanak-Kanak Dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350) Muat Turun
7 Akta (Akta Sekatan) Kerja 1968 (Akta 353) Muat Turun
8 Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246) Muat Turun
9 Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446) Muat Turun
10 Akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011 (Akta 732)

10.1 Perintah Gaji Minimum 2016
Muat Turun

Muat Turun
11 Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753) Muat Turun
12 Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Manusia 2007 (Akta 670) Muat Turun
13 Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 6012) Muat Turun
14 Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja (Pindaan) 2019 (Akta 1604) Versi Bahasa Melayu Muat Turun
15 Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja (Pindaan) 2019 (Akta 1604) Versi Bahasa Inggeris Muat Turun

Senarai Warta

 

Bil Senarai Warta Muat Turun
1 Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 Muat Turun
2 Akta Hari Kelepasan 1951 (16 September Hari Malaysia) Muat Turun
3 Akta Hari Kelepasan 1951 (11 April 2012) Muat Turun
4 Akta Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 Muat Turun
5 Akta Kawalan Bekalan 1961 Muat Turun
6 Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967 Muat Turun
7 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Kerja (Pindaan) 2012 Muat Turun
8 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Agensi Pekerjaan Swasta (Pindaan) 2017 Muat Turun
9 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 Muat Turun
10 Perintah Gaji Minimum 2012 Muat Turun
11 Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2013 Muat Turun
12 Perintah Gaji Minimum (Pindaan)(No.2) 2013 Muat Turun
13 Perintah Gaji Minimum 2016 Muat Turun
14 Perintah Kerja (Pindaan Jadual Pertama) 2012 Muat Turun
15 Pemberitahuan di Bawah Subseksyen 9(2) Muat Turun
16 Kaedah-Kaedah Mahkamah (Pindaan) 2018 Muat Turun
17 Kaedah-Kaedah Mahkamah (Pindaan) (No.2) 2018 Muat Turun
18 Hari Kelepasan Am Tahun 2019 Muat Turun
19 Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2018 Muat Turun
20 Perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) (Pembatalan) 2018 Muat Turun
21 Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja (Pindaan) 2019 Muat Turun

 

Senarai Peraturan

Bil Akta Muat Turun
1 Peraturan Kerja Separa Masa Muat Turun
2 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Pusat Asuhan Kanak-Kanak) (Pindaan) 2019 [P.U.A.247] Muat Turun
3 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Fi Pemprosesan bagi Permohonan Perakuan Penginapan) 2020 [P.U.A.248] Muat Turun
4 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Kadar Sewa atau Caj Maksimum Bagi Penginapan) 2020 [P.U.A.249] Muat Turun
5 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Penginapan dan Penginapan Berpusat) 2020 [P.U.A.250] Muat Turun


Borang

Penyediaan Perumahan, Penginapan & Kemudahan Pekerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 1 Peraturan Standard-Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja 1990 Muat Turun
2 Borang BA 2 Kebenaran Menggunakan Sumber Bekalan Air Persendirian Muat Turun

Agensi Pekerjaan Swasta (APS)

Arahan Ketua Pengarah Di Bawah Seksyen 23
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Arahan KP Arahan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Bil 1/2018 Muat Turun
2 Arahan KP Arahan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Bil 2/2018 Muat Turun
Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
2 Borang 1 Borang Permohonan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
3 Surat Akuan Surat Akuan Bersumpah Muat Turun
Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
2 Borang 2 Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
Permohonan Buka Cawangan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Buka Cawangan Muat Turun
2 Borang 3 Borang Permohonan Penubuhan Cawangan Muat Turun
3 Surat Akuan Surat Akuan Bersumpah Muat Turun
Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Muat Turun
2 Borang 4 Borang Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Muat Turun
Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Penggantian Lesen Muat Turun
2 Borang 5 Borang Permohonan Penggantian Lesen Muat Turun
Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Muat Turun
2 Borang 6 Borang Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Muat Turun
Permohonan Pemulangan Wang Jaminan
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Pemulangan Wang Jaminan Muat Turun
2 Borang 7 Borang Permohonan Pemulangan Wang Jaminan Muat Turun
Laporan Bulanan Dan Akuan Penerimaan Pekerja
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 8 Rekod Pendaftaran Pencari Kerja, Penempatan Dan Rekod Fi Dipungut Muat Turun
2 Borang 9 Rekod Pendaftaran Majikan, Penempatan Dan Rekod Fi Dipungut Muat Turun
3 Borang 10 Rekod Kekosongan Pekerjaan Muat Turun
4 Borang 11 Akuan Penerimaan Pekerja Oleh Majikan Muat Turun
Permohonan Penutupan Agensi Pekerjaan Swasta Dan Tuntutan Balik Bon Tunai
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Bon Bon Ganti Rugi Muat Turun
2 Surat Sumpah Surat Sumpah Muat Turun
3 Senarai Semak Senarai Semak Tuntutan Balik Bon Tunai Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
Format Jaminan Kewangan Dalam Bentuk Jaminan Bank BG
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Format BG Format Jaminan Bank / Bank Guarantee BG Muat Turun

Penggajian Pegawai Dagang

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang PDx 1

Borang Pengesahan Permohonan Pegawai Dagang

Muat Turun (.pdf)

Muat Turun (.docx)

Pendaftaran Premis Pekerjaan Baharu

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 63(A) Pendaftaran Tempat Pekerjaan, Seksyen 63 A, Akta Kerja 1955 Muat Turun

Permohonan Permit

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Seksyen Muat Turun
1 A Borang permohonan untuk membayar gaji lewat 19 Muat Turun
2 B Borang permohonan untuk membuat pendahuluan gaji 22 Muat Turun
3 C Borang permohonan untuk membuat potongan daripada gaji pekerja 24 Muat Turun
4 D Borang permohonan untuk mendapatkan pengecualian sekatan kerja malam bagi pekerja-pekerja perempuan 34 Muat Turun
5 E Borang permohonan untuk mendapatkan kebenaran bekerja melebihi sekatan kerja lebih masa 60(A)(4)(a) Muat Turun
6 F Borang permohonan untuk mendapatkan kelonggaran waktu kerja / kebenaran kerja waktu syif 60(A)(1)/60(C)1A Muat Turun
7 G Borang permohonan mengumpul cuti rehat mingguan 59(1B) Muat Turun
8 H Borang permohonan kelulusan skim bayaran insentif 60(I) Muat Turun
9 I Borang permohonan mengumpul daftar pekerja di ibupejabat / tempat lain   Muat Turun
10 L Borang permohonan untuk menyimpan daftar pekerja dalam cara lain 61(3) Muat Turun
11 C (i) Borang potongan untuk skim insurans   Muat Turun
12 C (ii) Borang potongan yuran kelab sukan / rekreasi   Muat Turun
13 C (iii) Borang potongan levi pekerja asing   Muat Turun
14 C (iv) Borang potongan untuk pembelian bayaran keluaran majikan   Muat Turun
15 C (v) Borang potongan untuk penyediaan kemudahan tempat tinggal / makanan   Muat Turun
16 C (vi) Borang potongan untuk bayaran perubatan   Muat Turun
17 C (vii) Borang potongan untuk membayar balik pinjaman perumahan / kenderaan / computer / pelajaran / peribadi   Muat Turun
18 C (viii) Borang potongan untuk skim kebajikan / simpanan pekerja   Muat Turun
19 C (ix) Borang potongan pembelian barangan keluaran syarikat   Muat Turun
20 C (x) Borang potongan lain-lain jenis   Muat Turun

Pendaftaran Kontraktor Tenaga Kerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang CFL/13 Pendafaran Kontraktor Tenaga Kerja Muat Turun

Pengurusan Pekerja Asing

Laporan Oleh Majikan Pekerja Asing
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang PA1/13 Laporan Penggajian Pekerja Asing Digajikan Muat Turun
2 Borang PA 2/13 Laporan Penggajian Pekerja Asing Ditamatkan Muat Turun
3 LAMPIRAN A Maklumat Pekerja Asing Yang Ditamatkan Perkhidmatan Muat Turun
4 Borang PDA1/13 Laporan Tentang Perkhidmat Domestik Asing Yang Digajikan Muat Turun
5 Borang PDA2/13 Laporan Tentang Perkhidmat Domestik Asing Yang Ditamatkan Muat Turun
Pampasan
1 FORM LAB 90 Perakuan Perubatan Muat Turun
2 PP2 Laporan Kemalangan (Di Bawah Seksyen 13, Akta Pampasan Pekerja 1952) Muat Turun
Perakuan Pekerja Asing
1 Aku Janji Majikan Muat Turun
2 Contract of Employment Muat Turun
3 Senarai Semak Aku Janji Majikan (EMPLOYERS UNDERTAKING) Muat Turun
4 Surat Komitmen Muat Turun

Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang PK Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja 2004 Muat Turun
2 Lampiran 1 Senarai Nama Pekerja Yang Terlibat Dengan Tindakan Sebagaimana Yang Dilaporkan Melalui Borang PK Di Bawah Seksyen 63 Akta Kerja 1955 Muat Turun
3 Lampiran A PU(B) 430/2004 Muat Turun