Bahasa:

Warna Tema: blue green red
Saiz Teks :
A- A A+
1 soalan lazim 2 hubungi kami 5 maklumbalas 4 peta laman

Akta, Peraturan & Warta

Senarai Warta

Senarai Akta

Senarai Peraturan


Borang

Pendaftaran Premis Pekerjaan Baharu

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 63(A) Pendaftaran Tempat Pekerjaan, Seksyen 63 A, Akta Kerja 1955 Muat Turun

Pendaftaran Kontraktor Tenaga Kerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang CFL/13 Pendafaran Kontraktor Tenaga Kerja Muat Turun

Penyediaan Perumahan, Penginapan & Kemudahan Pekerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 1 Peraturan Standard-Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja 1990 Muat Turun
2 Borang BA 2 Kebenaran Menggunakan Sumber Bekalan Air Persendirian Muat Turun

Pengurusan Pekerja Asing

Laporan Oleh Majikan Pekerja Asing
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang PA1/13 Laporan Penggajian Pekerja Asing Digajikan Muat Turun
2 Borang PA 2/13 Laporan Penggajian Pekerja Asing Ditamatkan Muat Turun
3 LAMPIRAN A Maklumat Pekerja Asing Yang Ditamatkan Perkhidmatan Muat Turun
4 Borang PDA1/13 Laporan Tentang Perkhidmat Domestik Asing Yang Digajikan Muat Turun
5 Borang PDA2/13 Laporan Tentang Perkhidmat Domestik Asing Yang Ditamatkan Muat Turun
Pampasan
1 FORM LAB 90 Perakuan Perubatan Muat Turun
2 PP2 Laporan Kemalangan (Di Bawah Seksyen 13, Akta Pampasan Pekerja 1952) Muat Turun
Perakuan Pekerja Asing
1 Aku Janji Majikan Muat Turun
2 Contract of Employment Muat Turun
3 Senarai Semak Aku Janji Majikan (EMPLOYERS UNDERTAKING) Muat Turun
4 Surat Komitmen Muat Turun

Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang PK Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja 2004 Muat Turun
2 Lampiran 1 Senarai Nama Pekerja Yang Terlibat Dengan Tindakan Sebagaimana Yang Dilaporkan Melalui Borang PK Di Bawah Seksyen 63 Akta Kerja 1955 Muat Turun
3 Lampiran A PU(B) 430/2004 Muat Turun

Agensi Pekerjaan Swasta (APS)

Arahan Ketua Pengarah Di Bawah Seksyen 23
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Arahan KP Arahan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Bil 1/2018 Muat Turun
2 Arahan KP Arahan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Bil 2/2018 Muat Turun
Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
2 Borang 1 Borang Permohonan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
3 Surat Akuan Surat Akuan Bersumpah Muat Turun
Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
2 Borang 2 Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
Permohonan Buka Cawangan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Buka Cawangan Muat Turun
2 Borang 3 Borang Permohonan Penubuhan Cawangan Muat Turun
3 Surat Akuan Surat Akuan Bersumpah Muat Turun
Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Muat Turun
2 Borang 4 Borang Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Muat Turun
Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Penggantian Lesen Muat Turun
2 Borang 5 Borang Permohonan Penggantian Lesen Muat Turun
Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Muat Turun
2 Borang 6 Borang Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Muat Turun
Permohonan Pemulangan Wang Jaminan
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Pemulangan Wang Jaminan Muat Turun
2 Borang 7 Borang Permohonan Pemulangan Wang Jaminan Muat Turun
Laporan Bulanan Dan Akuan Penerimaan Pekerja
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 8 Rekod Pendaftaran Pencari Kerja, Penempatan Dan Rekod Fi Dipungut Muat Turun
2 Borang 9 Rekod Pendaftaran Majikan, Penempatan Dan Rekod Fi Dipungut Muat Turun
3 Borang 10 Rekod Kekosongan Pekerjaan Muat Turun
4 Borang 11 Akuan Penerimaan Pekerja Oleh Majikan Muat Turun
Permohonan Penutupan Agensi Pekerjaan Swasta Dan Tuntutan Balik Bon Tunai
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Bon Bon Ganti Rugi Muat Turun
2 Surat Sumpah Surat Sumpah Muat Turun
3 Senarai Semak Senarai Semak Tuntutan Balik Bon Tunai Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
Format Jaminan Kewangan Dalam Bentuk Jaminan Bank BG
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Format BG Format Jaminan Bank / Bank Guarantee BG Muat Turun

Permohonan Permit

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Seksyen Muat Turun
1 A Borang permohonan untuk membayar gaji lewat 19 Muat Turun
2 B Borang permohonan untuk membuat pendahuluan gaji 22 Muat Turun
3 C Borang permohonan untuk membuat potongan daripada gaji pekerja 24 Muat Turun
4 D Borang permohonan untuk mendapatkan pengecualian sekatan kerja malam bagi pekerja-pekerja perempuan 34 Muat Turun
5 E Borang permohonan untuk mendapatkan kebenaran bekerja melebihi sekatan kerja lebih masa 60(A)(4)(a) Muat Turun
6 F Borang permohonan untuk mendapatkan kelonggaran waktu kerja / kebenaran kerja waktu syif 60(A)(1)/60(C)1A Muat Turun
7 G Borang permohonan mengumpul cuti rehat mingguan 59(1B) Muat Turun
8 H Borang permohonan kelulusan skim bayaran insentif 60(I) Muat Turun
9 I Borang permohonan mengumpul daftar pekerja di ibupejabat / tempat lain   Muat Turun
10 L Borang permohonan untuk menyimpan daftar pekerja dalam cara lain 61(3) Muat Turun
11 C (i) Borang potongan untuk skim insurans   Muat Turun
12 C (ii) Borang potongan yuran kelab sukan / rekreasi   Muat Turun
13 C (iii) Borang potongan levi pekerja asing   Muat Turun
14 C (iv) Borang potongan untuk pembelian bayaran keluaran majikan   Muat Turun
15 C (v) Borang potongan untuk penyediaan kemudahan tempat tinggal / makanan   Muat Turun
16 C (vi) Borang potongan untuk bayaran perubatan   Muat Turun
17 C (vii) Borang potongan untuk membayar balik pinjaman perumahan / kenderaan / computer / pelajaran / peribadi   Muat Turun
18 C (viii) Borang potongan untuk skim kebajikan / simpanan pekerja   Muat Turun
19 C (ix) Borang potongan pembelian barangan keluaran syarikat   Muat Turun
20 C (x) Borang potongan lain-lain jenis   Muat Turun