Language:

Color Option: blue green red
Text Size:
A- A A+
1 soalan lazim 2 hubungi kami 5 maklumbalas 4 peta laman

ANNOUNCEMENT:

ONLINE SERVICES

 •                      

1. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang perburuhan dan perjanjian antarabangsa yang dilakukan oleh pegawai penguatkuasa jabatan meliputi undang-undang berikut:

i. Akta Kerja 1955 (Akta 265)
ii. Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)
iii. Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
iv. Akta Pampasan Pekerja 1952 (Akta 273)
v. Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Akta 159)
vi. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350)
vii. Akta (Akta Sekatan) Kerja 1968 (Akta 353)
viii. Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
ix. Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446)
x. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732)
xi. Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)
xii. Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 612)
xiii. Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007 (Akta 670)

 

2. Melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan berkanun di tempat-tempat pekerjaan sektor swasta bagi memastikan pematuhan undang-undang perburuhan berikut:

i. Akta Kerja 1955 (Akta 265)
ii. Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)
iii. Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
iv. Akta Pampasan Pekerja 1952 (Akta 273)
v. Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Akta 159)
vi. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350)
vii. Akta (Akta Sekatan) Kerja 1968 (Akta 353)
viii. Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
ix. Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446)
x. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732)
xi. Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)
xii. Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 612)
xiii. Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007 (Akta 670)

3. Mengkaji, menyemak, menggubal dan mendraf pindaan terhadap akta-akta buruh, peraturan dan perintah yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

4. Merancang dan melaksanakan program pendidikan perburuhan dan aktiviti - aktiviti promosional kepada masyarakat industri melalui mesyuarat, forum, dialog sama ada secara bipatite,tripatite, multitier organisasi dan agensi kerajaan yang berkaitan.

5. Mengurus, mengendali dan menyelesaikan aduan-aduan perburuhan.

6. Mengurus, mengendali dan menyelesaikan pendengaran kes buruh di Mahkamah Buruh.

7. Pembasmian dan menangani gangguan seksual di tempat kerja.

8. Mengurus hal ehwal khidmat pengurusan, kewangan dan pelaksanaan pekeliling-pekeliling dan hal ehwal perjawatan dan kewangan yang berkuatkuasa. 

9. Mengurus aktiviti pemberhentian pekerja.

 

 

 

CARTA ORGANISASI 

JTK NEGERI & PTK
JABATAN TENAGA KERJA SEMENANJUNG MALAYSIA

JKTSM Carta Negeri

sdfsdf

Sedang dikemaskini

 

Objektif

 • Melindungi dan memajukan kepentingan masyarakat industri;
 • Mengutamakan dan mengekalkan peluang-peluang pekerjaan kepada warga Negara;
 • Membantu industri meningkatkan daya saing bagi menghadapi cabaran-cabaran globalisasi; dan
 • Mewujudkan masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal-hal berkaitan undang-undang perburuhan untu membina suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

Fungsi

 1. Memelihara kepentingan ekonomi dan sosial warga pekerja melalui pelaksanaan standard-standard perburuhan (labour standards) dan langkah-langkah perlindungan yang ditetapkan di bawah dasar dan undang-undang perburuhan Negara;
 2. Meningkatkan produktiviti negara melalui:
  • melaksanaa sistem pentadbiran perburuhan negara yang berkesan untuk mewujudkan sumber tenaga kerja yang terjaga, berdisiplin dan produktif; dan
  • memberi khidmat nasihat perburuhan bagi membantu meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan
 3. Menggalakkan keseimbangan guna tenaga di sektor swasta;
 4. Melaksana Dasar Buruh Negara dengan memberi keutamaan peluang pekerjaan kepada warga negara melalui pencegahan dan pengawalan pengajian pekerja buan warga negara;
 5. Meningkatkan kualiti kehidupan komuniti ladang;
 6. Menggalakkan penyertaan golongan latern workforce melalui program kebolehupayaan dan peningkatan pendapatan.
 7. Mengesan dan menganalisis data perburuhan dan pengajian sebagai sumber pengubalan dasar dan undang-undang baru berkaitan pentadbiran perburuhan dan sosial oleh Kerajaan;
 8. Mendaftar pencari kerja dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai;
 9. Membantu majikan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan mereka; dan
 10. Memproses dan mengeluarkan lesen kepada agensi pekerjaan swasta serta mengawasi aktiviti mereka.
muat turun
pematuhan
aktiviti
program
berita
statistik
carian
tender
.

Sila log masuk untuk melihat pautan berkaitan Warga JTKSM ini.