Language:

Color Option: blue green red
Text Size:
A- A A+
1 soalan lazim 2 hubungi kami 5 maklumbalas 4 peta laman

Jenis-Jenis Permit Mengikut Akta

1. Senarai Dokumentasi Dalam Permohonan Permit Seskyen 19, Akta Kerja 1955,  (Bayaran Gaji Lewat)

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Seksyen Muat Turun
1 A Borang permohonan untuk membayar gaji lewat 19 Muat Turun
2 B Borang permohonan untuk membuat pendahuluan gaji 22 Muat Turun
3 C Borang permohonan untuk membuat potongan daripada gaji pekerja 24 Muat Turun
4 D Borang permohonan untuk mendapatkan pengecualian sekatan kerja malam bagi pekerja-pekerja perempuan 34 Muat Turun
5 E Borang permohonan untuk mendapatkan kebenaran bekerja melebihi sekatan kerja lebih masa 60(A)(4)(a) Muat Turun
6 F Borang permohonan untuk mendapatkan kelonggaran waktu kerja / kebenaran kerja waktu syif 60(A)(1)/60(C)1A Muat Turun
7 G Borang permohonan mengumpul cuti rehat mingguan 59(1B) Muat Turun
8 H Borang permohonan kelulusan skim bayaran insentif 60(I) Muat Turun
9 I Borang permohonan mengumpul daftar pekerja di ibupejabat / tempat lain   Muat Turun
10 L Borang permohonan untuk menyimpan daftar pekerja dalam cara lain 61(3) Muat Turun
11 C (i) Borang potongan untuk skim insurans   Muat Turun
12 C (ii) Borang potongan yuran kelab sukan / rekreasi   Muat Turun
13 C (iii) Borang potongan levi pekerja asing   Muat Turun
14 C (iv) Borang potongan untuk pembelian bayaran keluaran majikan   Muat Turun
15 C (v) Borang potongan untuk penyediaan kemudahan tempat tinggal / makanan   Muat Turun
16 C (vi) Borang potongan untuk bayaran perubatan   Muat Turun
17 C (vii) Borang potongan untuk membayar balik pinjaman perumahan / kenderaan / computer / pelajaran / peribadi   Muat Turun
18 C (viii) Borang potongan untuk skim kebajikan / simpanan pekerja   Muat Turun
19 C (ix) Borang potongan pembelian barangan keluaran syarikat   Muat Turun
20 C (x) Borang potongan lain-lain jenis   Muat Turun

Tatacara Permohonan Permit Perburuhan

1. Senarai Dokumentasi Dalam Permohonan Permit Seskyen 19, Akta Kerja 1955,  (Bayaran Gaji Lewat)

Bil Keterangan 
1 Salinan permohonan majikan 
2 Laporan pegawai penyiasat
 • nyatakan amalan tempoh pembayaran gaji / gaji kerja lebih masa
 • nyatakan tempoh pembayaran gaji / gaji kerja lebih masa yang dicadangkan lewat
 • nyatakan sama ada permohonan disokong / tidak disokong
 • nyatakan bilangan pekerja yang terlibat
 • nyatakan pemasalahan yang dihadapi majikan pada pembayaran lewat gaji / gaji kerja lebih masa
3 Surat persetujuan pekerja berkaitan permohonan 
4 Sekiranya permohonan pembaharuan permit, sila kemukakan salinan kelulusan permit terdahulu 

 

2. Senarai Dokumentasi Dalam Permohonan Permit Seksyen 24, Akta Kerja 1955 (Potongan Gaji)

Bil Senarai Dokumen Jenis Permohonan Seksyen 24
Levi Premium
Insurans
Kelab Produk
Syarikat
kemudahan
Tempat
Tinggal
Bayaran
perubatan
Pinjaman
Perumahan/
kenderaan
Pinjaman
peribadi
1 Salinan permohonan majikan   √ √   √ √   √ √  √  √ 
2 Borang C   √ √   √ √  √   √  √  √
3 Laporan pegawai penyiasat                
 
 • nyatakan amaun potongan sebulan dan tempoh pemotongan
 
 • nyatakan status permohonan disokong atau tidak disokong
 
 • nyatakan tempoh pengajian pekerja asing yang terlibat
 -  -  -
 
 • nyatakan tempoh pembaharuan permit pekerja asing yang terlibat
 -  -  -
 
 • bilangan pekerja yang terlibat
 
 • Kadar faedah atas pinjaman  
  -  -  -  -  - √  √ 
4 Surat persetujuan pekerja berkaitan permohonan   √ √  √  √  √   √ √ 
5 Salinan penyata gaji pekerja   √ √  √   √ √ 
6 Salinan Kontrak perkhidmatan  √ √   √ √  √ 
7 Sijil Perakuan Pendaftaran dan Perlembagaan Pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan 1966    -  -  -  -
8 Risalah Skim Pertubuhan / Premium Insurans    -  - √  √  -   - 
9 Salinan Passport Pekerja Asing    √  - - - -  -
10 Salinan resit pembayaran levi yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen    √  -  -  -  -   -
11 Kontrak perjanjian lain-lain yang berkaitan dengan permohonan   √ √  √   √ √   √  √ √ 

 

3. Senarai Dokumentasi Dalam Permohonan Permit Seksyen 34, Akta Kerja 1955 (Sekatan Kerja Malam Wanita)

Bil Keterangan 
1 Salinan permohonan majikan
2 Borang D / Borang SKM2
3 Laporan pegawai penyiasat
 • nyatakan amalan waktu kerja majikan
 • nyatakan waktu kerja malam wanita yang dipohon majikan
 • kemudahan / insentif / elaun yang diberikan majikan
4 Surat persetujuan pekerja berkaitan permohonan
5 Sertakan salinan jadual waktu kerja mingguan / bulanan pekerja wanita yang terlibat

 

4. Senarai Dokumentasi Dalam Permohonan Permit Seksyen 60A (1A), Akta Kerja 1955 (Kelonggaran Waktu Kerja)

Bil Keterangan 
1 Salinan permohonan majikan
2 Borang F
3 Laporan pegawai penyiasat
 • nyatakan amalan waktu kerja majikan
 • nyatakan kelonggaran waktu kerja yang dipohon majikan
 • jadual waktu kerja mingguan/ bulanan pekerja yang terlibat
 • tujuan kelonggaran waktu kerja dipohon
4 Salinan kontrak perkhidmatan pekerja

 

5. Senarai Dokumentasi Dalam Permohonan Permit Seksyen 60A (4)(a), Akta Kerja 1955 (Sekatan Kerja Lebih Masa) 

Bil Keterangan 
1 Salinan permohonan majikan
2 Borang SKL
3 Laporan pegawai penyiasat
 • waktu bekerja biasa pekerja-pekerja yang terlibat dalam permohonan
 • nyatakan waktu kerja lebih masa yang dicadangkan kelulusan
 • nyatakan sama ada bilangan jam kerja lebih masa tersebut termasuk kiraan kerja lebih masa pada hari rehat atau tidak
 • sebab kelulusan disokong atau tidak disokong oleh pegawai penyiasat
 • bilangan pekerja yang terlibat
 • Jadual waktu kerja mingguan pekerja yang terlibat
4 Surat persetujuan pekerja berkaitan permohonan
5 Sekiranya permohonan pembaharuan permit, sila kemukakan salinan kelulusan permit terdahulu

 

6. Senarai Dokumentasi Dalam Permohonan Permit Peraturan 6, Peraturan-peraturan Kerja 1957 (Menyimpan Daftar Pekerja Di Ibu Pejabat Syarikat)

Bil Keterangan 
1 Salinan permohonan majikan
2 Borang F
3 Laporan pegawai penyiasat
 • nyatakan senarai dan alamat penuh cawangan yang terlibat di dalam permohonan
 • nyatakan alamat Ibu Pejabat majikan
 • bilangan tenaga kerja mengikut jantina dan bangsa
 • tujuan permohonan dibuat

Senarai Borang Permit

KLIK SINI Untuk Melihat Senarai Borang

Penalti Kegagalan Mematuhi Permit

Mana-mana orang atau majikan yang gagal mematuhi permit atau sebarang peruntukan di bawah Akta Kerja 1955 adalah melakukan satu kesalahan  mengikut seksyen 99 Akta Kerja 1955, dan jika disabit kesalahan boleh didenda tidak lebih dari RM10,000 untuk setiap kesalahan.