Bahasa:

Warna Tema: blue green red
Saiz Teks :
A- A A+
1 soalan lazim 2 hubungi kami 5 maklumbalas 4 peta laman

Akta, Peraturan & Warta

Senarai Akta

Senarai Peraturan

Bil Peraturan Muat Turun
1 Peraturan Kerja Separa Masa Muat Turun
2 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Pusat Asuhan Kanak-Kanak) (Pindaan) 2019 [P.U.A.247] Muat Turun
3 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Fi Pemprosesan bagi Permohonan Perakuan Penginapan) 2020 [P.U.A.248] Muat Turun
4 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Kadar Sewa atau Caj Maksimum Bagi Penginapan) 2020 [P.U.A.249] Muat Turun
5 Peraturan-Peraturan Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Penginapan dan Penginapan Berpusat) 2020 [P.U.A.250] Muat Turun
6 Peraturan-Peraturan Standard Minimum Perumahan, Penginapan Dan kemudahan Pekerja (Pekerja Yang Dikehendaki Untuk Disediakan Dengan Penginapan) 2021 Muat Turun
7 Peraturan-Peraturan Standard Minimum Perumahan, Penginapan Dan kemudahan Pekerja (Pengkompaunan Kesalahan) 2021 Muat Turun
8 Employment Regulations 1957 Muat Turun
9 Employment (Procedure – Reciprocal Provisions) Regulations 1957 Muat Turun
10 Employment (Employment of Women)(Female Cunductors) Regulations 1958 Muat Turun
11 Employment (Employment of Women)(Shift Workers) Regulations 1978 Muat Turun
12 Employment (Minimum Rate of Maternity Allowance) Regulations 1976 Muat Turun
13 Employment (Termination and Lay-off Benefits) Regulations 1980 Muat Turun
14 Employment (Limitation of Overtime Work) Regulations 1980 Muat Turun
15 Employment (Limitation of Power of Officers) Regulations 1993 Muat Turun
16 Federal Territory of Labuan (Extension and Modification of Employment Act) Order 2000 Muat Turun

Senarai Warta

 

Bil Senarai Warta Muat Turun
1 Perintah Gaji Minimum 2022 Muat Turun
2 Penetapan Dan Pembatalan Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Muat Turun
3 Akta Kerja (Pindaan) 2022 A1651 Muat Turun
4 Employment (Amendment) Act A1651 Muat Turun
5 Perintah Kerja (Pindaan Jadual Pertama)(Pindaan) 2022 Muat Turun
6 Perintah Kerja (Pindaan Jadual Pertama) 2022 Muat Turun
7 Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 Muat Turun
8 Akta Hari Kelepasan 1951 (16 September Hari Malaysia) Muat Turun
9 Akta Hari Kelepasan 1951 (11 April 2012) Muat Turun
10 Akta Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 Muat Turun
11 Akta Kawalan Bekalan 1961 Muat Turun
12 Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967 Muat Turun
13 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Kerja (Pindaan) 2012 Muat Turun
14 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Agensi Pekerjaan Swasta (Pindaan) 2017 Muat Turun
15 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 Muat Turun
16 Perintah Gaji Minimum 2012 Muat Turun
17 Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2013 Muat Turun
18 Perintah Gaji Minimum (Pindaan)(No.2) 2013 Muat Turun
19 Perintah Gaji Minimum 2016 Muat Turun
20 Perintah Kerja (Pindaan Jadual Pertama) 2012 Muat Turun
21 Pemberitahuan di Bawah Subseksyen 9(2) Muat Turun
22 Kaedah-Kaedah Mahkamah (Pindaan) 2018 Muat Turun
23 Kaedah-Kaedah Mahkamah (Pindaan) (No.2) 2018 Muat Turun
24 Hari Kelepasan Am Tahun 2019 Muat Turun
25 Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2018 Muat Turun
26 Perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) (Pembatalan) 2018 Muat Turun
27 Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja (Pindaan) 2019 Muat Turun
28 Perintah Standard Minimum Perumahan, Penginapan Dan Kemudahan Pekerja (Peletakhakan Kuasa) 2021 Muat Turun

 

Pewartaan berkaitan Akta Kerja (Pindaan) 2022 yang berkuat kuasa 1 Januari 2023

Bil Senarai Pewartaan berkaitan Akta Kerja (Pindaan) 2022 Muat Turun Bahasa Melayu Muat Turun
Bahasa Inggeris
1 Akta Kerja (Pindaan) 2022 A1651 Muat Turun  Muat Turun
2 P.U. (B) 394 Penetapan dan Pembatalan Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Muat Turun  
3 P.U.(A) 273 Perintah Kerja (Pindaan Jadual pertama) (Pindaan) 2022 Muat Turun  
4 P.U.(A) 262 Perintah Kerja (Pindaan Jadual pertama) 2022 Muat Turun  
5 Soalan-Soalan Lazim (FAQ) Berhubung Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 Muat Turun  
6 Perlindungan Wanita Hamil dan Bersalin : Akta Kerja (Pindaan) 2022 Muat Turun  
7 Brosur Akta Kerja (Pindaan) 2022 Muat Turun Muat Turun

Borang

Pendaftaran Kontraktor Tenaga Kerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang CFL/13 Pendafaran Kontraktor Tenaga Kerja Muat Turun

Permohonan Permit

 

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Seksyen Muat Turun
1 A Borang permohonan untuk membayar gaji lewat 19 Muat Turun
2 B Borang permohonan untuk membuat pendahuluan gaji 22 Muat Turun
3 C Borang permohonan untuk membuat potongan daripada gaji pekerja 24 Muat Turun
4 D Borang permohonan untuk mendapatkan pengecualian sekatan kerja malam bagi pekerja-pekerja perempuan 34 Muat Turun
5 E Borang permohonan untuk mendapatkan kebenaran bekerja melebihi sekatan kerja lebih masa 60(A)(4)(a) Muat Turun
6 F Borang permohonan untuk mendapatkan kelonggaran waktu kerja / kebenaran kerja waktu syif 60(A)(1)/60(C)1A Muat Turun
7 G Borang permohonan mengumpul cuti rehat mingguan 59(1B) Muat Turun
8 H Borang permohonan kelulusan skim bayaran insentif 60(I) Muat Turun
9 I Borang permohonan mengumpul daftar pekerja di ibupejabat / tempat lain   Muat Turun
10 L Borang permohonan untuk menyimpan daftar pekerja dalam cara lain 61(3) Muat Turun
11 C (i) Borang potongan untuk skim insurans   Muat Turun
12 C (ii) Borang potongan yuran kelab sukan / rekreasi   Muat Turun
13 C (iii) Borang potongan levi pekerja asing   Muat Turun
14 C (iv) Borang potongan untuk pembelian bayaran keluaran majikan   Muat Turun
15 C (v) Borang potongan untuk penyediaan kemudahan tempat tinggal / makanan   Muat Turun
16 C (vi) Borang potongan untuk bayaran perubatan   Muat Turun
17 C (vii) Borang potongan untuk membayar balik pinjaman perumahan / kenderaan / computer / pelajaran / peribadi   Muat Turun
18 C (viii) Borang potongan untuk skim kebajikan / simpanan pekerja   Muat Turun
19 C (ix) Borang potongan pembelian barangan keluaran syarikat   Muat Turun
20 C (x) Borang potongan lain-lain jenis   Muat Turun
21   Borang permohonan Untuk Lesen bagi Kanak-kanak / orang muda Bekerja Dalam Hiburan Awam   Muat Turun
22 Borang permohonan kebenaran Ketua Pengarah berhubung bayaran gaji pekerja secara wang tunai / cek  25A(2) Muat Turun

Pendaftaran Premis Pekerjaan Baharu

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 63(A) Pendaftaran Tempat Pekerjaan, Seksyen 63 A, Akta Kerja 1955 Muat Turun

Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja

Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang PK Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja 2004 Muat Turun
2 Lampiran 1 Senarai Nama Pekerja Yang Terlibat Dengan Tindakan Sebagaimana Yang Dilaporkan Melalui Borang PK Di Bawah Seksyen 63 Akta Kerja 1955 Muat Turun
3 Lampiran A PU(B) 430/2004 Muat Turun

Pengurusan Pekerja Asing

Laporan Oleh Majikan Pekerja Asing
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang PA1/13 Laporan Penggajian Pekerja Asing Digajikan Muat Turun
2 Borang PA 2/13 Laporan Penggajian Pekerja Asing Ditamatkan Muat Turun
3 LAMPIRAN A Maklumat Pekerja Asing Yang Ditamatkan Perkhidmatan Muat Turun
4 Borang PDA1/13 Laporan Tentang Perkhidmat Domestik Asing Yang Digajikan Muat Turun
5 Borang PDA2/13 Laporan Tentang Perkhidmat Domestik Asing Yang Ditamatkan Muat Turun
Pampasan
1 FORM LAB 90 Perakuan Perubatan Muat Turun
2 PP2 Laporan Kemalangan (Di Bawah Seksyen 13, Akta Pampasan Pekerja 1952) Muat Turun
Perakuan Pekerja Asing
1 Aku Janji Majikan Muat Turun
2 Senarai Semak Aku Janji Majikan (EMPLOYERS UNDERTAKING) Muat Turun

Penyediaan Perumahan, Penginapan & Kemudahan Pekerja

Agensi Pekerjaan Swasta (APS)

1. Arahan Ketua Pengarah Di Bawah Seksyen 23
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Arahan KP Arahan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Bil 1/2018 Muat Turun
2 Arahan KP Arahan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Bil 2/2018 Muat Turun
2. Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
2 Borang 1 Borang Permohonan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
3 Surat Akuan Surat Akuan Bersumpah Muat Turun
3. Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
2 Borang 2 Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
4. Permohonan Buka Cawangan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Buka Cawangan Muat Turun
2 Borang 3 Borang Permohonan Penubuhan Cawangan Muat Turun
3 Surat Akuan Surat Akuan Bersumpah Muat Turun
5. Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Muat Turun
2 Borang 4 Borang Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Muat Turun
6. Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Penggantian Lesen Muat Turun
2 Borang 5 Borang Permohonan Penggantian Lesen Muat Turun
7. Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Agensi Pekerjaan Swasta
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Muat Turun
2 Borang 6 Borang Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Muat Turun
8. Permohonan Pemulangan Wang Jaminan
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Pemulangan Wang Jaminan Muat Turun
2 Borang 7 Borang Permohonan Pemulangan Wang Jaminan Muat Turun
9. Permohonan Pertukaran Premis
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Pertukaran Premis Muat Turun
2 Borang 12 Borang Permohonan Pertukaran Premis Muat Turun
10. Permohonan Perubahan Maklumat
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Permohonan Perubahan Maklumat Muat Turun
11. Permohonan Pemberhentian Operasi
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Senarai Semak Pemberhentian Operasi Muat Turun
12. Laporan Bulanan Dan Akuan Penerimaan Pekerja
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Borang 8 Rekod Pendaftaran Pencari Kerja, Penempatan Dan Rekod Fi Dipungut Muat Turun
2 Borang 9 Rekod Pendaftaran Majikan, Penempatan Dan Rekod Fi Dipungut Muat Turun
3 Borang 10 Rekod Kekosongan Pekerjaan Muat Turun
4 Borang 11 Akuan Penerimaan Pekerja Oleh Majikan Muat Turun
13. Tuntutan Balik Bon Tunai Akta Terdahulu
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Bon Bon Ganti Rugi Muat Turun
2 Surat Sumpah Surat Sumpah Muat Turun
3 Senarai Semak Senarai Semak Tuntutan Balik Bon Tunai Lesen Agensi Pekerjaan Swasta Muat Turun
14. Format Jaminan Kewangan Dalam Bentuk Jaminan Bank BG
Bil Jenis Borang Keterangan Borang Muat Turun
1 Format BG Format Jaminan Bank / Bank Guarantee BG Muat Turun