Perkhidmatan

 

img

Pendaftaran Tempat Pekerjaan

Majikan adalah diwajibkan untuk melapor dan mengemukakan maklumat berkaitan tempat pekerjaan sebagaimana peruntukan di bawah Seksyen 63A, Akta Kerja 1955 dalam tempoh 90 hari di Pejabat Tenaga Kerja cawangan yang berdekatan dengan tempat pekerjaan...

Teruskan Membaca

Permit Perburuhan

Undang-undang perburuhan yang dikuatkuasakan Jabatan membenarkan majikan memohon pengecualian pemakaian sesetengah peruntukan dengan syarat pengecualian itu tidak menjejaskan kebajikan pekerja. Objektif pengeluaran permit perburuhan ini adalah untuk membantu industri...

Teruskan Membaca

img
img

Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja

Isu perumahan dan Penginapan pekerja merupakan salah satu isu utama di Malaysia terutamanya apabila ia melibatkan pekerja asing. Pihak majikan didakwa mengabaikan kebajikan pekerja dengan menyediakan tempat tinggal yang tidak mematuhi piawaian...

Teruskan Membaca

Penggajian Pekerja Asing

Pengenalan kepada peranan JTKSM dalam penggajian pekerja asing di Malaysia, kategori pekerja asing terlibat dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh JTKSM berkaitan penggajian pekerja asing.

Teruskan Membaca

img
img

Pemberhentian Pekerja

Melalui kuasa yang diperuntukkan kepada Ketua Pengarah Tenaga Kerja di bawah Seksyen 63 Akta Kerja 1955 dan Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja 2004 telah menetapkan mana - mana majikan hendaklah melaporkan mana -mana tindakan berikut kepada JTKSM

Teruskan Membaca

Agensi Pekerjaan Swasta

Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246) adalah akta yang bertujuan untuk mengawal aktiviti agensi pekerjaan swasta (APS) di Malaysia. Akta ini mengehendaki mana-mana orang yang menjalankan aktiviti APS adalah wajib berlesen sebagai APS yang sah...

Teruskan Membaca

img
img-kes-buruh

Kes Buruh

Perbicaraan kes buruh dikendalikan di Mahkamah Buruh bagi tuntutan kewangan oleh pekerja dan majikan, sebagaimana peruntukkan di bawah Seksyen 69 Akta Kerja 1955 [Akta 265].

Teruskan Membaca

Aduan

JTKSM akan menyiasat, mengendali dan menyelesaikan aduan-aduan pertikaian perburuhan di antara pekerja dan majikan dalam memastikan kestabilan hubungan industri tidak terjejas di samping memastikan peningkatan tahap pematuhan dan kefahaman undang-undang...

Teruskan Membaca

img