Agensi Pekerjaan Swasta

Agensi Pekerjaan Swasta

Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246] adalah akta yang bertujuan untuk mengawal aktiviti agensi pekerjaan swasta (APS) di Malaysia. Akta ini mengkehendaki mana-mana orang yang menjalankan aktiviti APS adalah wajib berlesen sebagai APS yang sah dan perjalanan aktiviti-aktiviti tersebut perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

 

 

 

TIGA JENIS KATEGORI LESEN APS

LESEN A

Penempatan pekerjaan bagi pencari kerja di dalam negara

LESEN B

Penempatan pekerjaan bagi pencari kerja di dalam dan di luar negara, dan pekhidmat domestik asing di dalam negara

LESEN C

Penempatan pekerjaan bagi pencari kerja di dalam dan di luar negara, dan bukan pekerja bukan warganegara di dalam negara

 

KADAR MODAL BERBAYAR DAN WANG JAMINAN BAGI SETIAP KATEGORI LESEN

KATEGORI LESEN MODAL BERBAYAR WANG JAMINAN
Lesen A RM50,000 RM5,000
Lesen B RM100,000 RM100,000
Lesen C RM250,000 RM250,000

Apa yang anda perlukan?

 

Akta & Panduan

 

Borang & Senarai Semak

 

Soalan
Lazim

 

Senarai
APS