Borang Permit Perburuhan

02img
Borang & Senarai Semak
Borang A

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Perlanjutan Tempoh Upah

Borang B

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Pendahuluan Upah 

Borang C

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Potongan Upah

Lampiran C(i)

Potongan untuk skim insurans

Lampiran C(ii)

Potongan untuk yuran kelab sukan/rekreasi

Lampiran C(iii)

Potongan untuk pembayaran FOMEMA

Lampiran C(iv)

Potongan untuk pembelian saham syarikat

Lampiran C(v)

Potongan untuk tempat tinggal/makanan/elektrik/air

Lampiran C(vi)

Potongan untuk bayaran perubatan

Lampiran C(vii)

Potongan untuk membayar balik pinjaman perumahan/kenderaan/ komputer/ pelajaran/peribadi /koperasi

Lampiran C(viii)

Potongan untuk skim kebajikan/simpanan pekerja

Lampiran C(ix)

Potongan untuk pembelian barang keluaran syarikat

Lampiran C(x)

Lain-lain jenis potongan

Borang E

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Had Kerja Lebih Masa

Borang F

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Kelonggaran Waktu Kerja 

Borang G

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Pengumpulan Hari Rehat 

Borang H

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Skim Bayaran Insentif Yang Telah Diluluskan

Borang I

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Simpan Daftar Di Ibu Pejabat / Tempat Lain

Borang L

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Simpan Daftar Cara Lain

Borang M

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Bayaran Upah Secara Wang Tunai / Cek Tunai

Borang N

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Kelonggaran Waktu Kerja Syif

Borang AKOM

Senarai Semak & Borang Permohonan Kebenaran Ketua Pengarah Bagi Lesen Hiburan Awam Kanak-Kanak Dan Orang Muda