Pengiraan Anggaran Bayaran Faedah Penamatan Kerja (Bergaji Bulanan) *Hanya Layak Sekiranya Bekerja Melebihi 12 Bulan

 

*upah merangkumi gaji pokok, elaun, bayaran kerja lebih masa, komisyen dan bayaran lain selain bayaran yang dikecualikan di bawah Seksyen 2 Akta Kerja 1955

Kira
Batal
 tahun
 hari bagi setiap tahun berkhidmat

Penafian: Ini adalah pengiraan anggaran sahaja dan tidak boleh digunapakai sebagai autoriti atau dokumen sokongan apa-apa tuntutan bayaran