Pendaftaran Tempat Pekerjaan

img

Pendaftaran Tempat Pekerjaan

Semua majikan diwajibkan untuk melapor dan mengemukakan maklumat berkaitan tempat pekerjaan sebagaimana peruntukan di bawah Seksyen 63A Akta Kerja 1955 ke Pejabat Tenaga Kerja yang berdekatan dalam tempoh 90 hari daripada tarikh:

  • permulaan operasi / perniagaan;
  • pengambil alihan perniagaan;
  • pertukaran nama atau lokasi perniagaan.

 

Apa yang anda perlukan?

 

Akta & Panduan

 

Borang & Senarai Semak