Fungsi JTKSM

 1. Menguatkuasakan undang-undang perburuhan dan perjanjian antarabangsa meliputi undang-undang berikut :
  akta
  1
  Akta Kerja 1955
  [Akta 265]
  akta
  2
  Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 [Akta 446]
  akta
  3
  Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732]
  akta
  4
  Akta Anti Pemerdagangan Orang Dan Anti Penyeludupan Migran
  2007 [Akta 670]
  akta
  5
  Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966
  [Akta 350]
  akta
  6
  Akta Umur Persaraan Minimum 2012 [Akta 753]
  akta
  7
  Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246]
  akta
  8
  Akta Kerja (Sekatan) 1968 (Akta 353)
  akta
  9
  Akta Maklumat Pekerjaan 1953 [Akta 159]
  akta
  10
  Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
  [Akta 612]
  akta
  11
  Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 [Akta 220]
  akta
  12
  Akta Hari Kelepasan 1951 [Akta 369]
 2. Mengkaji, menyemak dan menggubal pindaan undang-undang perburuhan, peraturan dan perintah yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.
 3. Merancang dan melaksanakan program pendidikan perburuhan dan aktiviti-aktiviti promosi mengenai perundangan dan penguatkuasaan perburuhan negara yang memfokuskan kepada akta-akta yang dikuatkuasakan oleh jabatan secara bipartite, tripartite, multitier organisasi dan agensi kerajaan yang berkaitan.
 4. Mengurus, mengendali dan menyelesaikan aduan-aduan perburuhan.
 5. Mengurus, mengendali dan menyelesaikan pertikaian tuntutan pekerja dan majikan di Mahkamah Buruh.
 6. Mengendali dan menangani aduan gangguan seksual di tempat kerja.
 7. Menguruskan sumber manusia, kewangan, perolehan, aset, pembangunan serta pentadbiran dan logistik Jabatan.
 8. Mengurus aktiviti pemberhentian pekerja.
 9. Memproses dan menjalankan siasatan permohonan perakuan penginapan di bawah Akta 446.
 10. Memproses dan menjalankan siasatan permohonan penggajian pekerja asing.
 11. Memproses permohonan permit-permit perburuhan.
 12. Memproses permohonan lesen agensi pekerjaan swasta.