Pengiraan Anggaran Bayaran Bekerja Lebih Masa (Bergaji Bulanan)

 tidak termasuk waktu rehat
 jam
 jam
 jam
Kira
Batal
jam
RM
jam
RM
jam
RM

Penafian: Ini adalah pengiraan anggaran sahaja dan tidak boleh digunapakai sebagai autoriti atau dokumen sokongan apa-apa tuntutan bayaran