Misi, Visi & Objektif

iconVisi

Peneraju Utama Penguatkuasaan, Perundangan dan Pentadbiran Perburuhan Negara

iconMisi

Memperkasakan penguatkuasaan dan pentadbiran perburuhan bagi memastikan hak dan kepentingan pekerja dan majikan dilindungi serta terpelihara

iconObjektif
  • Melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan masyarakat industri.
  • Membantu industri meningkatkan daya saing bagi menghadapi cabaran-cabaran globalisasi.
  • Menjadikan masyarakat industri yang berpengetahuan dalam bidang-bidang berkaitan undang-undang perburuhan untuk membina suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan