Akta & Panduan

01img
Akta & Panduan
Penetapan Syarat-Syarat Tambahan Permohonan Lesen Baharu Agensi Pekerjaan Swasta Di Bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
Penetapan Syarat-syarat Lesen Agensi Pekerjaan Swasta di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246]
Garis Panduan Prosedur Perlesenan APS
Peraturan-Peraturan Agensi Pekerjaan Swasta (Pengkompaunan Kesalahan) 2021
Prosedur Pengurusan Merekrut Pencari Kerja Untuk Bekerja Di Luar Negara
Garis Panduan Pengiklanan Kekosongan Jawatan
Panduan Mengenai Peranan Agensi Pekerjaan Swasta