Akta & Panduan

01img
Akta & Panduan
Senarai Semak Untuk Pengesahan (Attestation) Demand Letter Bagi Permohonan Pekerja Asing Warganegara Nepal
Senarai Semak Dokumen Permohonan Surat Sokongan Pertukaran Majikan Bagi Penggajian Pekerja Asing JTKSM
Akta Kerja 1955 (Akta 265)
Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 [Akta 446]
Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732)
Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007 (Akta 670)
Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)