Borang Penggajian Pekerja Asing

02img
Borang & Senarai Semak

Laporan Berkaitan Pekerja Asing

 

Borang PA 1/13

Laporan Penggajian Pekerja Asing (Seksyen 60K(3) Akta Kerja 1955)

Lampiran A

Maklumat pekerja asing yang ditamatkan perkhidmatan

Borang PA 2/13 – Laporan Penamatan Pekerja Asing (Seksyen 60KA Akta Kerja 1955)

 

Laporan Berkaitan Pekerja Domestik Asing

 

Borang PDA 1/13

Laporan tentang Pekhidmat Domestik Asing yang digajikan Seksyen 57A(1) 

Borang PDA 2/13

Laporan tentang Pekhidmat Domestik Asing Yang Ditamatkan (seksyen 57B) 

 

Permohonan Pertukaran Majikan

 

Senarai Semak Dokumen Permohonan Surat Sokongan Pertukaran Majikan Bagi Penggajian Pekerja Asing JTKSM

 

Permohonan Pengesahan Demand Letter Pekerja Warganegara Nepal

 

Senarai Semak Untuk Pengesahan (Attestation) Demand Letter Bagi Permohonan Pekerja Asing Warganegara Nepal