Labour Case Frequently Asked Questions

1. Di manakah pengadu boleh memfailkan kes buruh?

Kes buruh boleh difailkan di Pejabat Tenaga Kerja berhampiran dengan tempat kerja.

2. Apakah dokumen-dokumen yang perlu di bawa semasa memfailkan kes buruh?

Secara am, dokumen pengenalan diri, surat lantikan/ kontrak perkhidmatan, slip gaji, surat penamatan (sekiranya berkaitan) dan lain-lain perlu dibawa sebagai dokumen sokongan terhadap tuntutan yang dikemukakan oleh pengadu.

3. Adakah pengadu perlu membuat sebarang bayaran semasa memfailkan kes?

Tiada bayaran atau caj dikenakan semasa memfailkan kes.