Pengiraan Anggaran Gaji Bekerja Tidak Cukup Sebulan

 hari

hari

*Bilangan hari bekerja bermaksud bilangan hari hadir bekerja termasuk hari rehat

Kira
Batal

Penafian: Ini adalah pengiraan anggaran sahaja dan tidak boleh digunapakai sebagai autoriti atau dokumen sokongan apa-apa tuntutan bayaran