Sebut Harga

Tajuk Tarikh Tutup Lampiran

No. Rujukan: QT220000000032706

Sebut Harga Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Dokumen Percetakan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Tahun 2022
14 June 2023 Muat Turun

No Rujukan: JTK(S)(5) 90/26 Jld.6

Perkhidmatan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx)
23 October 2023 Muat Turun

NO. SEBUT HARGA: SH/PELUPUSAN.KEND/MDI2023/WTJ8507

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH
09 February 2024 Muat Turun