Akta & Panduan

01img
Akta & Panduan
Senarai Semak Permohonan Perakuan Penginapan
Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 [Akta 446]
Peraturan-Peraturan Standard-Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja (Fi Pemprosesan Bagi Permohonan Perakuan Penginapan) 2020
Peraturan-Peraturan Standard-Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja (Kadar Sewa atau Caj Maksimum Bagi Penginapan) 2020 [P.U.A.249]
Peraturan-Peraturan Standard-Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja (Penginapan dan Penginapan Berpusat) 2020
Peraturan-Peraturan Standard Minimum Perumahan, Penginapan Dan kemudahan Pekerja (Pekerja Yang Dikehendaki Untuk Disediakan Dengan Penginapan) 2021
Peraturan-Peraturan Standard-Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja (Pengkompaunan Kesalahan) 2021