Borang Agensi Pekerjaan Swasta

02img
Borang & Senarai Semak

Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Baharu Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Borang 1

Borang Permohonan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Surat Akuan Bersumpah

 

Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Senarai Semak

Senarai Semak Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Borang 2

Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

 

Permohonan Buka Cawangan Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Senarai Semak Permohonan Penubuhan Cawangan
Borang 3

Borang Permohonan Penubuhan Cawangan

Surat Akuan Bersumpah

 

Permohonan Pertukaran Kategori Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Senarai Semak Permohonan Pertukaran Kategori Lesen
Borang 4

Borang Permohonan Pertukaran Kategori Lesen

 

Permohonan Penggantian Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

Senarai Semak Permohonan Penggantian Lesen
Borang 5

Borang Permohonan Penggantian Lesen

 

Permohonan Dokumen Pengenalan Diri Agensi Pekerjaan Swasta

Senarai Semak Permohonan Dokumen Pengenalan Diri
Borang 6

Borang Permohonan Dokumen Pengenalan Diri

 

Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

Senarai Semak Permohonan Pemulangan Wang Jaminan
Borang 7

Borang Permohonan Pemulangan Wang Jaminan

 

Permohonan Pertukaran Premis

Senarai Semak Permohonan Pertukaran Premis Lesen Agensi Pekerjaan Swasta (Lesen A, B dan C)
Borang 12

Borang Permohonan Pertukaran Premis

 

Permohonan Perubahan Maklumat

Senarai Semak Permohonan Perubahan Maklumat Agensi Pekerjaan Swasta

 

Permohonan Pemberhentian Operasi

Senarai Semak Pemberhentian Operasi Agensi Pekerjaan Swasta

 

Laporan Bulanan Dan Akuan Penerimaan Pekerja

Borang 8 Rekod Pendaftaran Pencari Kerja, Penempatan dan Rekod Fi Dipungut [Seksyen 19(1)(a),(d) dan (e)]
Borang 9 Rekod Pendaftaran Majikan, Penempatan dan Rekod Fi Dipungut [Seksyen 19(1)(b),(d) dan (e)]
Borang 10 Rekod Kekosongan Pekerjaan [Seksyen 9(1)(c)]
Borang 11 Akuan Penerimaan Pekerja Oleh Majikan [Seksyen 19(1)(f)]

 

Format Jaminan Kewangan Dalam Bentuk Jaminan Bank BG

Contoh Format Jaminan Bank

 

Tuntutan Balik Bon Tunai Akta Terdahulu

Senarai Semak Tuntutan Balik Bon Tunai Lesen Agensi Pekerjaan Swasta
Bon Ganti Rugi
Surat Sumpah